VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 5 | I Ti-mô-thê 6 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Những người đang mang ách nô lệ nên hết sức tôn trọng chủ mình kẻo Danh Đức Chúa Trời và lời giáo huấn của Ngài bị xúc phạm. 2 Còn những ai có chủ là tín hữu không được coi thường chủ vì họ là anh chị em; nhưng lại càng tận tâm phục vụ vì những người được mình phục dịch là tín hữu và là người thân yêu. Con hãy dạy dỗ và khích lệ họ thực hành các điều này. 3 Nếu có ai dạy những điều khác, không hợp với những giáo lý chân chính của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta và mâu thuẫn với giáo huấn tin kính, 4 thì người ấy đã lên mặt tự kiêu, không hiểu biết gì cả, nhưng có tật ưa tranh luận, cãi vã, tạo ra ganh ghét, tranh chấp, báng bổ, ngờ vực người khác có ác ý, 5 luôn luôn xích mích; tâm trí người ấy đã hư hoại và không còn biết lẽ thật nữa, lầm tưởng rằng lòng tin kính chỉ là cách trục lợi. 6 Thật ra lòng tin kính kèm theo sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn, 7 vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời, cũng chẳng đem gì đi được, 8 nên một khi đủ ăn, đủ mặc là phải thỏa lòng. 9 Còn những kẻ ham làm giàu bị rơi vào vòng cám dỗ, mắc vào cạm bẫy và nhiều dục vọng điên dại và tổn hại, là những điều làm người ta nhảy vào chỗ hư hoại, diệt vong. 10 Mê tham tiền bạc là cội rễ mọi điều gian ác; cũng vì đeo đuổi nó mà một số người đã lầm lạc lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi khổ đau xâu xé. 11 Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn và khiêm nhu. 12 Hãy anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến của đức tin và nắm vững sự sống vĩnh phúc, là sự sống con đã được kêu gọi vào và đã tuyên xưng lời tuyên xưng cao quý trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã làm chứng trước mặt thống đốc Bôn-ti Phi-lát với lời tuyên xưng tốt đẹp, 14 ta truyền bảo con phải vâng giữ lời răn dạy này cách toàn hảo, không thể nào chê trách được cho đến ngày Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện; 15 là điều Đấng Phúc Hạnh và Chủ Tể duy nhất sẽ tỏ bày đúng thời điểm của Ngài, là Vua của các vua, Chúa của các chúa, 16 là đấng duy nhất bất tử, ngự giữa hào quang không ai có thể đến gần, chưa có ai từng thấy Ngài và không ai có thể thấy được. Nguyện xin Chúa được tôn kính và quyền lực đến đời đời! A-men. 17 Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù du, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. 18 Họ phải làm điều lành và rất nhiều việc phước thiện, cũng hãy rộng lượng, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, 19 như thế là tồn trữ cho mình một kho báu có nền tảng vững bền trong tương lai để nắm vững sự sống thật. 20 Hỡi Ti-mô-thê, con hãy gìn giữ điều ủy thác cho con và tránh những lời hư không phàm tục và các điều tranh luận của tri thức giả tạo; 21 có những người vì tự nhận tri thức giả tạo ấy mà lạc mất đức tin. Nguyện xin ân sủng Chúa ở cùng anh chị em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn