VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 4 | I Ti-mô-thê 5 | I Ti-mô-thê 6 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Con không nên nặng lời trách những người lớn tuổi nhưng phải khuyên họ như cha, còn người trẻ tuổi như anh em; 2 cũng khuyên các bà lão như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với lòng tinh khiết tuyệt đối. 3 Hãy tôn trọng các bà thật là góa bụa. 4 Nếu quả phụ nào có con hay cháu, trước nhất con cháu phải học cách tỏ lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5 Quả phụ thật là người sống một mình và đã đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời, ngày đêm chuyên lo cầu nguyện, nài xin. 6 Nhưng bà góa nào còn ham mê lạc thú thì sống cũng như chết. 7 Vậy, con hãy truyền bảo những điều này để họ không còn làm gì đáng trách nữa. 8 Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người vô tín. 9 Hãy ghi tên vào danh sách quả phụ những bà lão không dưới sáu mươi tuổi, chỉ một chồng, 10 đã được tiếng khen về các việc lành, khéo nuôi con cái, hiếu khách, tiếp đãi các thánh đồ, cứu giúp người cùng khổ, tận tụy làm mọi việc thiện. 11 Hãy khước từ các quả phụ còn trẻ, vì một khi lòng dục lôi cuốn họ sẽ đòi lấy chồng và xây lưng lại với Chúa Cứu Thế. 12 Họ sẽ bị lên án vì bội lời hứa nguyện ban đầu với Chúa. 13 Họ còn học thói ăn không ngồi rồi, lân la từ nhà này sang nhà khác; chẳng những thế thôi, họ còn lắm chuyện, ngồi lê đôi mách và nói bậy. 14 Vì thế, ta muốn các bà góa trẻ nên lấy chồng, sinh con, đảm đương việc nhà, không tạo điều kiện cho kẻ thù có dịp chê trách; 15 Vì đã có vài bà trở bước theo Sa-tan. 16 Nếu nữ tín hữu nào có bà góa ở trong nhà, hãy giúp đỡ họ, đừng chất gánh nặng này cho Hội Thánh, để các bà góa bụa thật sự có thể được Hội Thánh giúp đỡ. 17 Các trưởng lão nào khéo lãnh đạo công việc Hội Thánh thì đáng được tôn kính gấp đôi, nhất là những người dày công truyền giảng và dạy dỗ. 18 Vì Thánh Kinh dạy: "Đừng khớp miệng bò đang đạp lúa," và "công nhân đáng lãnh tiền công." 19 Đừng chấp nhận lời tố cáo một trưởng lão nào nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. 20 Hãy công khai khiển trách kẻ sống trong tội lỗi hầu cho những người khác biết sợ. 21 Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu và các thiên sứ được chọn, ta long trọng khuyên bảo con phải vâng giữ những lời giáo huấn này cách vô tư còn hành động thì không được thiên vị. 22 Đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng dính dấp vào tội lỗi kẻ khác, phải giữ mình cho trong sạch. 23 Con đừng chỉ uống nước lã nhưng hãy dùng thêm tí rượu nho vì cớ dạ dày con và con hay đau yếu. 24 Tội lỗi của một số người thì rõ ràng, dẫn đến hình phạt, còn tội lỗi của những người khác về sau mới bại lộ. 25 Cũng thế, có những việc lành được người ta biết ngay, còn những việc khác dù người ta chưa biết cũng không giữ kín mãi được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn