VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | Tít

2 Ti-mô-thê 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn