VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | 2 Ti-mô-thê 3 | Tít

2 Ti-mô-thê 2:13

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn