VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê 3 | Tích

II Ti-mô-thê 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, con ta ơi, con hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho mình mạnh mẽ. 2 Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền cho những người trung tín, có khả năng huấn luyện người khác. 3 Hãy dự phần chịu đựng gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su. 4 Không ai nhập ngũ rồi lại còn vướng víu với đời sống dân sự nữa, chỉ lo làm hài lòng người chiêu mộ, chỉ huy mình. 5 Cũng thế, lực sĩ nào tranh tài, phải tranh tài đúng thể lệ mới được thưởng mão hoa chiến thắng. 6 Người nông phu làm ruộng khó nhọc thì phải được hưởng hoa lợi trước nhất. 7 Hãy suy nghiệm lời ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con trí sáng suốt hiểu thấu mọi sự. 8 Hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết rồi sống lại. Ngài vốn thuộc dòng dõi vua Đa-vít, theo Phúc Âm ta rao giảng. 9 Vì đó mà ta chịu gian khổ đến nỗi mang xiềng xích như phạm nhân; nhưng Đạo Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị xiềng xích đâu. 10 Vậy nên, ta chịu đựng mọi gian khổ chính vì những người được Chúa chọn để họ được cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và hưởng vinh quang đời đời. 11 Lời này thật là chân xác: Nếu chúng ta chịu chết với Ngài thì cũng sẽ được sống với Ngài; 12 nếu chúng ta chịu đựng gian khổ thì sẽ đồng trị với Ngài; nếu chúng ta chối bỏ Ngài, thì Ngài chối bỏ chúng ta, 13 nếu chúng ta thất tín, Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình. 14 Con nhắc nhở họ những điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, con hãy cảnh cáo họ đừng cãi nhau về từ ngữ vì chẳng ích lợi gì, chỉ tổn hại cho người nghe. 15 Hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ trước mặt Đức Chúa Trời, như một công nhân không bao giờ hổ thẹn, ngay thẳng giảng dạy lời chân lý. 16 Nhưng hãy tránh những lời phàm tục tầm phào, vì những kẻ ăn nói như thế ngày càng đi sâu vào đường bất kính. 17 Lời nói của họ như sâu mối ăn ruồng, trong số người này có Hy-mê-nê và Phi-lét. 18 Họ trôi lạc xa cách chân lý, dám nói ngày tín đồ sống lại đã qua rồi, mà phá đổ đức tin của vài người. 19 Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời vẫn vững vàng, và niêm phong đóng ấn lời này: "Chúa biết những người thuộc về Ngài" và "tất cả những ai đã kêu cầu Danh Chúa thì phải tránh xa điều gian ác." 20 Trong một ngôi nhà lớn có nhiều dụng cụ, không những bằng vàng và bạc, còn có thứ bằng gỗ bằng sành nữa; cũng có thứ dùng vào việc sang, có thứ dùng vào việc hèn. 21 Vì thế, nếu ai tẩy sạch những điều hèn hạ trong lòng mình thì sẽ trở nên vật dụng sang trọng, được thánh hóa, thích hợp cho chủ sử dụng và chuẩn bị sẵn sàng làm mọi việc thiện lành. 22 Hãy tránh xa dục vọng tuổi trẻ, nhưng theo đuổi công chính, đức tin, yêu thương và hòa hiếu cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng thanh sạch. 23 Nhưng hãy khước từ những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn vì biết nó chỉ sinh ra tranh chấp cãi cọ mà thôi. 24 Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng đối xử dịu dàng với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, nhẫn nại, 25 sửa dạy những kẻ chống đối cách ôn hòa từ tốn, mong Đức Chúa Trời khiến họ ăn năn và thấu hiểu chân lý, 26 mà tỉnh ngộ thoát khỏi cạm bẫy của Quỷ Vương vì đã bị bắt giữ để làm theo ý nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn