VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê 3 | II Ti-mô-thê 4 | Tích

II Ti-mô-thê 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. 2 Vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, ngạo mạn, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, uế tục, 3 vô tình, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét người lành, 4 phản phúc, liều lĩnh,vô ý thức, tự phụ, thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5 giữ hình thức đạo đức bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đạo đức ấy. Con hãy xa lánh những người như thế. 6 Trong bọn đó, có mấy kẻ lẻn vào nhà người khác, quyến rũ các phụ nữ dại khờ đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ tình dục xui khiến, 7 vẫn học luôn mà chẳng bao giờ hiểu rõ chân lý. 8 Ngày xưa, Gian-nết và Giam-bê chống đối Môi-se thể nào thì những người này cũng chống đối chân lý thể ấy. Họ là những kẻ có tâm trí hư hỏng, đức tin giả tạo. 9 Nhưng họ không thể tiếp tục như thế được nữa; vì mọi người nhận thấy rõ ràng sự điên dại của họ, cũng như trường hợp các người kia. 10 Nhưng con đã theo sát ta và biết rõ lời dạy, hạnh kiểm, mục đích, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền chí của ta 11 trong những cuộc bách hại và đau đớn tại các thành phố An-ti-ốt, I-cô-ni, và Lít-tra. Những đợt bức hại đó ta chịu đựng nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi hết. 12 Tất cả những người muốn sống đời đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ chịu bức hại. 13 Còn những kẻ gian ác, giả mạo sẽ ngày càng tệ hại hơn, lường gạt người ta rồi bị lường gạt lại. 14 Nhưng con hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai, 15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 16 Cả Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, huấn luyện con người sống trong công chính, 17 hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị để làm mọi việc lành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn