VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 2 | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 3:7

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn