VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:11

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn