VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Ti-mô-thê | Tích 1 | Tích 2 | Tích 3 | Phi-lê-môn

Tích 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. 2 Hãy dạy dỗ các bô lão sống tiết độ, nghiêm trang, tự chủ và vững vàng trong đức tin, yêu thương và nhẫn nại; 3 các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được vu cáo, ghiền rượu, nhưng biết dạy điều hay lẽ phải, 4 để có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, 5 tiết độ, trong trắng, tề gia nội trợ, hiền lương, tùng phục chồng mình để Đạo của Đức Chúa Trời không bị người đời xúc phạm. 6 Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ. 7 Trong mọi việc, chính con phải làm gương mẫu thực thi các việc thiện lành; khi dạy dỗ phải trung thực nghiêm trang, 8 nói lời đoan chính, vững vàng, không để người ta chỉ trích, để các kẻ thù nghịch phải hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì. 9 Con hãy dạy các người đầy tớ phải phục tùng chủ, mọi việc đều làm hài lòng chủ, chứ đừng cãi trả, 10 cũng đừng ăn cắp, nhưng tỏ ra đáng tín nhiệm hoàn toàn, để trong mọi lãnh vực, lời giáo huấn của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, được rạng rỡ thêm. 11 Vì ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mọi người, 12 dạy chúng ta lìa bỏ tinh thần không tin kính và các đam mê phàm tục, phải sống đời này cách tiết độ, công chính và tin kính trong khi chờ đợi 13 niềm hy vọng hạnh phúc và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại và Chúa Cứu Thế chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu, 14 Đấng đã hy sinh vì chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm việc thiện lành. 15 Vậy, đó là những điều con phải dạy dỗ. Hãy khích lệ và quở trách với tất cả quyền uy; đừng để một ai khinh dể con.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn