VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Ti-mô-thê | Tích 2 | Tích 3 | Phi-lê-môn

Tích 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà lãnh đạo và chính quyền, vâng lời họ, sẵn sàng làm mọi việc thiện lành. 2 Không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, khoan dung, hết sức dịu hiền đối với mọi người. 3 Vì đã có một thời chúng ta cũng ngu muội, bất phục, bị lừa dối, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và truy hoan dâm dục, với nếp sống gian ác, ganh tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. 4 Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi chúng ta bày tỏ lòng nhân từ bác ái đối với mọi người, 5 thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công đức của chúng ta làm nhưng căn cứ theo lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng sự tái sinh, thanh tẩy và đổi mới của Đức Thánh Linh, 6 Ngài đổ Thánh Linh trên chúng ta cách dồi dào qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa Cứu Thế chúng ta, 7 để sau khi được xưng là công chính do ân sủng Ngài chúng ta có thể trở thành con kế tự trong niềm hy vọng được sống vĩnh cửu. 8 Đây là lời đáng tin. Ta muốn con xác nhận những điều đó để người đã tin Chúa chăm lo làm việc thiện lành. Đó là những điều tốt lành và ích lợi cho mọi người. 9 Nhưng con hãy tránh những cuộc cãi vã dại dột, những vấn đề gia phả, những tranh chấp xung đột về luật lệ Môi-se, vì các điều này vô ích và hư ảo. 10 Hãy cảnh cáo người nào muốn chia rẽ một hai lần, rồi lánh xa họ, 11 vì biết rằng hạng người như thế đã bội đạo mà cứ phạm tội thì đã tự kết án cho mình. 12 Vừa khi ta sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ qua gặp con, con hãy mau đến ngay với ta ở Ni-cô-bô-li vì ta định qua mùa đông ở đó. 13 Hãy hết sức giúp đỡ luật sư Xê-na và ông A-bô-lô để họ có đủ mọi sự mà lên đường. 14 anh chị em tín hữu cũng phải học tập làm việc thiện lành, đáp ứng các nhu cầu cần yếu, chớ đừng sống một cuộc đời không kết quả. 15 Tất cả những người đang ở với ta tại đây gởi lời thăm con. Xin kính lời chào thăm các bạn thân hữu trong niềm tin. Nguyền xin ân sủng ở với toàn thể anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn