VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn