VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn