VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Tít | Phi-lê-môn 1 | Hê-bơ-rơ

Phi-lê-môn 1:20

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Phải, hỡi anh em, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn