VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Tít | Phi-lê-môn 1 | Hê-bơ-rơ

Phi-lê-môn 1:24

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn