VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Tít | Phi-lê-môn 1 | Hê-bơ-rơ

Phi-lê-môn 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn