VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 12 | Hê-bơ-rơ 13 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 13:15

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn