VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 12 | Hê-bơ-rơ 13 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy giữ mãi tình thương huynh đệ. 2 Đừng quên tiếp đãi khách lạ, nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 3 Hãy nhớ những người bị cầm tù như chính mình cũng ở trong vòng lao tù với họ; cũng nhớ những người bị bạc đãi như chính thân mình cũng bị bạc đãi. 4 Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình. 5 Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: "Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!" 6 Nên chúng ta mạnh dạn nói: "Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; người đời làm gì được tôi?" 7 Anh chị em hãy nhớ những người hướng dẫn, đã truyền lời Chúa cho mình, hãy chú ý xem kết cuộc nếp sống của họ và học đòi đức tin của họ. 8 Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên. 9 Đừng để các giáo huấn khác và lạ lôi cuốn mình, vì nhờ ân sủng tấm lòng được kiên định là tốt, chứ không phải nhờ các thức ăn, là điều không ích lợi gì cho người theo. 10 Chúng ta có một bàn thờ mà những người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì từ nơi đó. 11 Vì xác các thú vật mà thầy thượng tế lấy huyết đem vào nơi thánh để chuộc tội đều bị đốt bên ngoài trại quân. 12 Bởi đó, muốn lấy huyết mình để thánh hóa dân chúng, Đức Giê-su phải chịu khổ nạn bên ngoài cổng thành. 13 Vậy, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đi đến với Ngài để chịu sự sỉ nhục Ngài chịu. 14 Vì tại đây, chúng ta không có thành phố nào tồn tại mãi, nhưng chúng ta tìm thành phố tương lai. 15 Vậy nên, chúng ta hãy nhờ Đức Giê-su mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. 16 Đừng quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì đó là những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. 17 Anh chị em hãy vâng lời và phục tùng những người hướng dẫn mình vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như phải khai trình với Chúa, để họ hân hoan thi hành nhiệm vụ, khỏi phải thở than, vì nếu có thì cũng chẳng ích lợi gì cho anh chị em. 18 Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi tin chắc mình có lương tâm tốt và ước muốn xử sự thích đáng trong mọi việc. 19 Tôi càng tha thiết nài xin anh chị em cầu nguyện để tôi sớm được trả về với anh chị em. 20 Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng qua huyết cuưa giao ước đời đời đem Chúa chúng ta, Đức Giê-su, Đấng chăn chiên vĩ đại, ra khỏi cõi chết, 21 trang bị cho anh chị em bằng mọi sự tốt lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện trong chúng tôi điều đẹp lòng Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời! A-men! 22 Thưa anh chị em, xin hãy vui lòng nhận lời khích lệ này vì tôi chỉ viết vắn tắt ít lời cho anh chị em. 23 Anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được trả tự do, tôi muốn anh chị em biết tin này - nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ đi cùng anh ấy đến thăm anh chị em. 24 Kính chào tất cả các nhà lãnh đạo và toàn thể các thánh đồ. Anh chị em tín hữu Y-ta-lia kính lời chào thăm anh chị em. 25 Nguyện xin ân sủng Chúa ở với tất cả các anh chị em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn