VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 1 | Hê-bơ-rơ 2 | Hê-bơ-rơ 3 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 2:1

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn