VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 2 | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 3:8

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn