VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 2 | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy thưa anh chị em thánh, là những người được hưởng ơn kêu gọi từ trời, anh chị em hãy tập trung tư tưởng vào Đức Giê-su là sứ giả và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận. 2 Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài lên cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời. 3 Đức Giê-su được vinh quang hơn Môi-se cũng như người xây nhà được vinh dự hơn cái nhà. 4 Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vạn vật. 5 Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một người đầy tớ và làm chứng về những điều sẽ được loan báo trong tương lai. 6 Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng. Sự yên nghỉ dành cho Dân Chúa 7 Vậy nên, như Thánh Linh phán dạy: "Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài 8 Thì đừng cứng lòng như tổ phụ các ngươi đã khiêu khích Đức Chúa Trời trong ngày thử thách tại đồng hoang, 9 ở đó họ thử nghiệm Ta mặc dù đã chứng kiến công việc Ta làm trong bốn mươi năm. 10 Nên Ta nổi giận với thế hệ đó mà bảo rằng: "Chúng luôn luôn lầm lạc trong lòng, không biết đến đường lối Ta.’ 11 Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: "Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.’" 12 Thưa anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13 Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là "ngày nay" để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng, 14 vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng! 15 Như Thánh Kinh dạy, "ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì đừng cứng lòng như tổ phụ các ngươi trong cuộc khiêu khích Đức Chúa Trời." 16 Ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi lại khiêu khích Ngài? Không phải tất cả những người được Môi-se đem ra khỏi Ai-cập sao? 17 Đức Chúa Trời nổi giận với ai trong bốn mươi năm? Không phải những kẻ phạm tội phải bỏ xác trong đồng hoang sao? 18 Ngài thề với ai rằng: "Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta?" Nếu không phải là những kẻ không vâng phục. 19 Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn