VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 4:9

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn