VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 7 | Hê-bơ-rơ 8 | Hê-bơ-rơ 9 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 8:12

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn