VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 3 | 1 Phi-e-rơ 4 | 1 Phi-e-rơ 5 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 4:5

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn