VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 3 | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, từ khi Chúa Cứu Thế chịu khổ trong thân thể, hãy trang bị chính mình anh chị em bằng thái độ như thế, vì người nào đã chịu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. 2 Vì kết quả đó, người ấy còn sống bao lâu sẽ không sống theo sự ham muốn xấu xa, nhưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời. 3 Vì anh chị em đã phí nhiều thì giờ trong quá khứ để làm những việc mà người ngoại ưa làm — sống trụy lạc, tư dục, say sưa, ham mê ăn uống, chơi bời và hình tượng gớm ghiếc. 4 Họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ vào cuộc sống ngông cuồng, và họ nói xấu anh chị em. 5 Nhưng họ phải khai trình với Đấng sẵn sàng để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó Phúc Âm được rao giảng cho cả những người chết, để họ dù bị xét xử theo loài người về phần thể xác nhưng được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. 7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. 8 Trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. 10 Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị trung tín, khéo quản trị các ơn khác nhau của Đức Chúa Trời. 11 Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như nói ra lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được ngợi khen qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. A-men. 12 Anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em. 13 Nhưng hãy vui mừng vì anh chị em được dự phần vào sự đau khổ của Chúa Cứu Thế, để anh chị em được hân hoan vui mừng hơn khi vinh quang Ngài được bày tỏ. 14 Nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa Cứu Thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. 15 Đừng có ai trong anh chị em chịu khổ như một kẻ giết người, trộm cướp hay làm điều gian ác, ngay cả như người xen vào việc người khác. 16 Tuy nhiên, nếu anh chị em chịu khổ vì là một Cơ Đốc nhân, đừng xấu hổ nhưng hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì được mang tên ấy. 17 Khi thì giờ xét đoán đến, bắt đầu với gia đình của Đức Chúa Trời, và nếu việc này xảy ra cho chúng ta, thì hậu quả sẽ như thế nào đối với những người không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 18 Và: "Nếu người công chính khó được cứu rỗi, thì những người vô đạo và tội lỗi sẽ như thế nào?" 19 Vậy, những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều nhơn đức.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn