VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 2 | I Phê-rơ 3 | I Phê-rơ 4 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Cùng một cách ấy, người vợ cũng phải vâng phục chồng mình, để nếu chồng không tin đạo nhưng nhờ cách cư xử của vợ cũng tin theo không cần phải dùng đến lời nói, 2 vì họ thấy sự thánh sạch và cung kính trong đời sống của chị em. 3 Vẻ đẹp của chị em không bởi trang sức bề ngoài như gióc tóc, đeo nữ trang bằng vàng hay áo quần đẹp đẽ, nhưng bằng 4 con người bên trong, thầm kín một vẻ đẹp không phai mờ, là tinh thần dịu dàng và im lặng, điều đó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5 Đây là cách mà các bà thánh thuở xưa, là những người đặt sự hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đã dùng để trau giồi vẻ đẹp của mình và các bà đã vâng phục chồng mình, 6 như Sa-ra vâng lời Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình. Chị em là con cái của bà nếu chị em làm điều chính đáng và không sợ hãi. 7 Những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống với vợ hãy lưu ý rằng họ là phái yếu. Hãy tôn trọng vợ mình vì anh chị em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại. Chịu Khổ Vì Làm Lành 8 Cuối cùng, hết thảy anh chị em nên có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu anh chị em, lòng thương người và khiêm nhường. 9 Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại hãy chúc phước, vì việc này mà anh chị em được kêu gọi, nhân đó anh chị em có thể được hưởng phước. 10 Vì: "Ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối. 11 Phải tránh điều dữ và làm điều lành, hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó. 12 Vì con mắt của Chúa ở trên người công chính, và lỗ tai ngài mở ra để nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác." 13 Có ai hại anh chị em nếu anh chị em làm điều thiện đâu? 14 Nếu anh chị em chịu khổ vì làm điều thiện, anh chị em sẽ được phước. "Đừng sợ những gì họ sợ, đừng kinh hãi." 15 Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó. Phải làm điều này với sự hiền hòa và kính trọng, 16 giữ cho lương tâm trong sạch, để những ai nói xấu về hành vi tốt của anh chị em trong Chúa Cứu Thế sẽ bị xấu hổ vì những lời vu khống của họ. 17 Nếu đó là ý Chúa, thà chịu khổ vì việc lành hơn là làm việc ác. Đấng Công Chính Chết Cho Người Bất Nghĩa 18 Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn, 19 bởi đó, Ngài đi giảng cho những linh hồn bị tù, 20 là những người thuở xưa không vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi trong thời của Nô-ê khi chiếc tàu được đóng. Chỉ có một ít người, tám người cả thảy, được cứu qua nước, 21 nước ấy là hình bóng lễ báp-tem, để cứu anh chị em ngày hôm nay — không phải để làm sạch sự dơ dáy khỏi thân thể, nhưng là một lời nguyện ước từ lương tâm trong sạch dâng lên Đức Chúa Trời qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, 22 là Đấng đã về thiên đàng và hiện đang ngự bên phải Đức Chúa Trời — với các thiên sứ, các chủ quyền và thế lực đầu phục Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn