VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đối với các trưởng lão trong anh chị em, tôi cũng là một trưởng lão như họ, một chứng nhân về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế và là người cùng chia sẻ vinh quang sẽ được tỏ ra. 2 Hãy làm kẻ chăn bầy của Đức Chúa Trời, là bầy ở dưới sự chăm sóc của anh chị em, hầu việc như một người giám mục — không phải vì bắt buộc, nhưng vì vui lòng, như Đức Chúa Trời muốn anh chị em làm, không làm vì tham tiền nhưng hăng hái phục vụ; 3 không làm chủ trên những kẻ được giao cho nhưng làm gương cho cả bầy. 4 Và khi Đấng Chủ Chăn hiện đến, anh chị em sẽ nhận mão hoa vinh quang không phai tàn. 5 Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo Nhưng ban phước cho người khiêm nhường." 6 Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. 7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh em. 8 Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. 9 Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. 10 Và Đức Chúa Trời của mọi ơn phước, là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi anh chị em và làm cho anh chị em mạnh mẽ, vững vàng và không lay chuyển. 11 Quyền năng thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men. 12 Tôi có nhờ Si-la, là người tôi xem như là một người em trung thành, giúp tôi viết đôi dòng ngắn ngủi cho anh chị em, để khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng đây là ơn phước thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó. 13 Hội thánh tại Ba-by-lôn là những người cùng được chọn với anh chị em, gởi lời chào thăm anh chị em, con trai tôi là Mác cũng chào thăm anh chị em. 14 Hãy chào nhau bằng cái hôn của sự yêu thương. Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh chị em là những người ở trong Chúa Cứu Thế.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn