VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 4 | 1 Phi-e-rơ 5 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 5:7

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website