VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Phi-e-rơ | 2 Phi-e-rơ 1 | 2 Phi-e-rơ 2 | 1 Giăng

2 Phi-e-rơ 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn