VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 4 | 1 Giăng 5 | 2 Giăng

1 Giăng 5:17

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn