VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 13 | Khải-huyền 14 | Khải-huyền 15

Khải-huyền 14:13

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn