VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 13 | Khải Huyền 14 | Khải Huyền 15

Khải Huyền 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kìa, tôi thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn với một trăm bốn mươi bốn ngàn người mang tên Chiên Con và tên Cha của Chiên Con ghi trên trán. 2 Tôi nghe tiếng phán từ trời như tiếng thác lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe giống như tiếng đàn thụ cầm. 3 Họ hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn sinh vật và các trưởng lão; không ai học được bài ca ấy ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người được cứu chuộc từ thế gian. 4 Họ không bị ô uế với đàn bà vì vẫn còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, họ theo đó. Họ được cứu chuộc từ loài người, để dâng làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. 5 Trong môi miệng họ chẳng có lời dối trá nào; họ thật là những người không tì vết. 6 Tôi lại thấy một thiên sứ bay giữa bầu trời đem Phúc Âm đời đời truyền giảng cho dân cư trên thế giới, cho tất cả các quốc gia, chi tộc, ngôn ngữ và dân tộc. 7 thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phụng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước." 8 Thiên sứ thứ nhì theo sau tuyên bố: "Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ hoàn toàn! Thành đã khiến tất cả các dân tộc uống rượu tình dục dâm loạn của nó." 9 Thiên sứ thứ ba theo sau lớn tiếng loan báo: "Kẻ nào thờ lạy con thú và tượng của nó cùng nhận con dấu của nó đóng trên trán hoặc trên tay mình 10 sẽ phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời — mà Ngài đã rót nguyên chất vào chén thịnh nộ của Ngài. Họ sẽ bị khổ hình trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11 Khói của khổ hình chúng phải chịu cứ phun lên cho đến đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng của nó hoặc nhận con dấu mang tên nó thì ngày đêm sẽ không bao giờ được an nghỉ. 12 Đây là sự kiên nhẫn của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Giê-su. 13 Rồi tôi nghe trên trời có tiếng phán: "Con hãy viết: "Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa.’" Thánh Linh phán: "Phải, như vậy để họ nghỉ ngơi không còn lao khổ nữa vì công khó họ sẽ theo họ." 14 Kìa, tôi thấy một đám mây trắng và trên mây có ai ngự, giống như Con Người, đầu đội mão bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén. 15 Một thiên sứ khác ra khỏi điện thờ, lớn tiếng gọi Đấng ngự trên mây: "Xin Ngài cho tra liềm gặt hái vì giờ gặt đã đến; mùa gặt trên đất đã chín." 16 Đấng ngự trên mây liền ném lưỡi liềm xuống đất và quả đất được gặt hái. 17 Một thiên sứ khác ra khỏi điện thờ trên trời cũng cầm một lưỡi liềm bén. 18 Một thiên sứ khác nữa có quyền quản trị lửa, ra khỏi bàn thờ và lớn tiếng gọi thiên sứ đang cầm lưỡi liềm bén: "Anh hãy tra lưỡi liềm bén đó gặt hái các chùm nho trong vườn nho trên quả đất vì nho đã chín." 19 Thiên sứ ấy liền quăng lưỡi liềm mình xuống đất, hái nho trên đất và ném vào máy ép nho vĩ đại của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20 Chúng bị đạp nát trong máy ép nho bên ngoài thành phố và máu trào ra từ máy ép nho, dâng cao đến ngang khớp ngựa và tràn lan khắp một ngàn sáu trăm dặm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn