VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 14 | Khải Huyền 15 | Khải Huyền 16

Khải Huyền 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi thấy trên trời có một dấu lớn và kỳ diệu khác: Bảy thiên sứ mang bảy tai họa sau cùng là các tai họa kết thúc cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy một cái gì như biển pha lê trộn với lửa. 2 Đứng trên biển pha lê là những người đã chiến thắng con thú, thần tượng của nó và con số của tên nó. Họ đàn thụ cầm của Đức Chúa Trời, 3 hát bài ca của Môi-se, đầy tớ Đức Chúa Trời và bài ca Chiên Con rằng: "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, Công việc Chúa thật vĩ đại, diệu kỳ! Lạy Vua của các thời đại, Đường lối Chúa là công chính và chân thật! 4 Lạy Chúa, ai không kính sợ Ngài và tôn vinh danh Ngài? Vì Ngài là Đấng duy nhất thánh khiết Tất cả các dân tộc đều sẽ đến và thờ phụng trước mặt Ngài. Vì các hành động công minh của Ngài đã được biểu lộ!" 5 Sau đó, tôi thấy điện thờ trong đền tạm chứng cớ được mở ra trên trời. 6 Bảy thiên sứ ra khỏi điện thơ,ì mình mặc áo vải gai mịn trong sạch, rực rỡ, ngực thắt đai bằng vàng, tay cầm bảy tai họa. 7 Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy thịnh nộ của Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống đời đời. 8 Điện thờ đầy khói từ vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời tỏa ra; không một ai có thể vào trong điện thờ cho đến khi bảy tai họa của bảy thiên sứ kết thúc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn