VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 15 | Khải Huyền 16 | Khải Huyền 17

Khải Huyền 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy, tôi nghe một tiếng nói vang lên từ điện thờ, ra lệnh cho bảy thiên sứ: "Hãy ra đi, đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời ra trên đất!" 2 Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình trên đất, ung nhọt độc và nhức nhối nổi lên trên những người có đóng dấu con thú và thờ lạy tượng nó. 3 Thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển, nước biển biến ra như huyết người chết, mọi sinh vật dưới biển đều chết hết. 4 Thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên sông, suối nước, các sông suối ấy biến thành huyết. 5 Lúc ấy, tôi nghe thiên sứ đặc trách về nước nói: "Chúa thật công minh Ngài là Đấng hiện có và đã có cũng là Đấng Thánh, vì Ngài đã phán quyết những điều này. 6 Bởi chúng đã đổ máu các thánh đồ và các tiên tri của Chúa nay Chúa cho chúng uống huyết, thật là đáng!" 7 Rồi tôi nghe bàn thờ đáp: "Vâng, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, các phán xét của Chúa là chân thật và công minh!" 8 Thiên sứ thứ tư đổ bát mình trên mặt trời; mặt trời được quyền đốt cháy loài người bằng lửa. 9 Người ta bị nung đốt bởi sức nóng dữ dội, bèn xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa này, nhưng họ không chịu ăn năn và tôn vinh Ngài. 10 Thiên sứ thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú; vương quốc nó liền bị tối tăm. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn; 11 và họ phạm thượng với Đức Chúa Trời trên trời vì cơn đau đớn và ung nhọt của mình, nhưng rồi họ cũng không chịu ăn năn các việc mình đã làm. 12 Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, làm cho nước sông cạn khô để dọn đường cho các vua phương đông đến. 13 Lúc ấy, tôi thấy ba tà linh ô uế giống như ếch nhái từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri giả nhảy ra 14 vì chúng là linh của các quỷ làm dấu lạ, đi đến các vua khắp thế giới nhằm họp họ lại để tham chiến trong ngày vĩ đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 15 Này, Ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để khỏi đi trần truồng và khỏi bị người ta thấy sự xấu hổ mình. 16 Chúng tập họp họ tại một địa điểm, tiếng Hy Bá gọi là Ha-ma-ghê-đôn. 17 Thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng nói lớn trong điện thờ vang ra từ nơi ngai Ngài rằng: "Xong rồi!" 18 Liền có những chớp nhoáng, tiếng động, tiếng sấm và động đất lớn như chưa từng có động đất lớn như vậy từ khi loài người sống trên mặt đất. 19 Thành phố lớn bị nứt ra làm ba phần, còn các thành phố của các dân tộc ngoại quốc đều sụp đổ. Đức Chúa Trời nhớ lại Ba-by-lôn lớn và cho nó uống chén rượu thịnh nộ mãnh liệt của Ngài. 20 Các hải đảo đều trốn đi hết, các ngọn núi không còn nữa. 21 Mưa đá lớn, hạt nặng cả trăm cân từ trời trút xuống loài người. Người ta xúc phạm đến Đức Chúa Trời vì tai họa mưa đá; đó là một tai họa lớn khủng khiếp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn