VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 16 | Khải Huyền 17 | Khải Huyền 18

Khải Huyền 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một trong bảy thiên sứ đã bưng bảy bát ấy đến bảo tôi: "Anh lại đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem cuộc phán xét con đại kỹ nữ ngự trị trên nhiều dòng nước. 2 Các vua trên thế giới đã phạm tội tà dâm với nó và các dân cư trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. 3 Thiên sứ ấy đưa tôi đi trong tâm linh vào một đồng hoang, cho tôi thấy một người nữ cưỡi trên một con thú đỏ sậm, mang đầy những danh hiệu phạm thượng, con thú ấy có bảy đầu và mười sừng. 4 Người nữ mặc áo tím và đỏ sậm trang sức bằng vàng, ngọc quí và ngọc trai, tay cầm một cái chén vàng đựng đầy những điều ghê tởm và dâm uế của mình. 5 Trên trán nàng có ghi một tên: Huyền Nhiệm, Ba-by-lôn vĩ đại, mẹ của các kỹ nữ và những điều ghê tởm trên thế giới. 6 Tôi thấy người nữ say máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Đức Giê-su. Khi tôi thấy người nữ tôi vô cùng kinh ngạc. 7 Thiên sứ hỏi: "Tại sao anh kinh ngạc? Tôi sẽ nói cho các anh biết huyền nhiệm của người nữ và con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. 8 Con thú anh thấy đã xuất hiện trước kia nhưng hiện nay không còn, sắp lên từ vực thẳm và đi vào cõi diệt vong. Các dân cư trên thế giới không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế sẽ kinh ngạc khi thấy con thú vì nó đã có trước kia, nay không thấy nữa, nhưng sẽ xuất hiện. 9 Ở đây, cần có tâm trí khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người nữ ấy ngự trị, 10 cũng là bảy ông vua, năm vua đã bị đổ, một vua đang trị vì và một vua chưa xuất hiện, khi vua đến, vua này cũng phải tồn tại ít lâu! 11 Con thú trước đã có, nay không còn là vua thứ tám, nó cũng thuộc trong số bảy và đi vào cõi diệt vong. 12 Mười sừng anh thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng sẽ được nắm vương quyền với con thú trong một giờ. 13 Chúng đồng tâm nhất trí trao năng lực và uy quyền cho con thú. 14 Chúng chiến tranh với Chiên Con và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, cùng những người ở với Ngài, là những người được gọi, những người được chọn và những người trung tín. 15 Rồi thiên sứ ấy bảo tôi: "Các dòng nước anh thấy là nơi con kỹ nữ ngự trị, là các dân tộc, đám đông, quốc gia và ngôn ngữ. 16 Con thú và mười sừng anh thấy sẽ ghen ghét con kỹ nữ. Chúng sẽ tàn phá nó, bỏ nó trần truồng. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu đốt nó trong lửa. 17 Vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng thực hiện ý chỉ Ngài bằng cách đồng tâm nhất trí trao vương quốc mình cho con thú cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. 18 Người nữ anh thấy là thành phố lớn ngự trị trên các vua khắp thế giới."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn