VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 15 | Khải-huyền 16 | Khải-huyền 17

Khải-huyền 16:16

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn