VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:14

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn