VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:16

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn