VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:20-21

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! 21 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn