VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 5 | Khải-huyền 6 | Khải-huyền 7

Khải-huyền 6:1

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn