VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 5 | Khải Huyền 6 | Khải Huyền 7

Khải Huyền 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo ấn thứ nhất trong bảy ấn. Tôi nghe một trong bốn sinh vật gọi vang như tiếng sấm: "Đến đây!" 2 Kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa cầm một cái cung và được ban cho một mão. Người ra đi như người chiến thắng để chinh phục. 3 Khi Ngài tháo ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì gọi: "Đến đây!" 4 Một con ngựa đỏ xuất hiện. Người cưỡi ngựa được ban quyền dẹp bỏ nền hòa bình thế giới, gây ra cuộc giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn. 5 Khi Ngài tháo ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba gọi: "Đến đây!". Kìa, tôi thấy một con ngựa đen. Người cưỡi ngựa tay cầm cây cân. 6 Tôi nghe như có tiếng nói giữa bốn sinh vật: "Một đồng đê-na-ri một đấu lúa mì, một đồng đê-na-ri ba đấu lúa mạch, còn dầu và rượu, đừng làm hư hại." 7 Khi Ngài tháo ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư gọi: "Đến đây!" 8 Kìa, tôi thấy một con ngựa xanh xao. Người cưỡi ngựa tên là Tử Vong, có Âm Phủ theo sau, được quyền trên một phần tư dân số thế giới để tàn sát họ bằng gươm đao, đói kém, nạn dịch và các loài thú dữ trên đất. 9 Khi Ngài tháo ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người bị giết vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ. 10 Họ lớn tiếng kêu xin: "Lạy Chúa, là Đấng thánh khiết và chân thật! Đến bao giờ Ngài mới xét xử và báo trả các cư dân trên đất về tội đổ máu chúng con?" 11 Mỗi người trong số ấy được ban cho một chiếc áo dài tinh bạch và khuyên phải nghỉ ngơi ít lâu nữa, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và các anh chị em sắp bị giết như họ. 12 Khi Chiên Con tháo ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất lớn, mặt trời tối đen như tấm nỉ đen, toàn mặt trăng đỏ như máu, 13 các ngôi sao trên trời rơi xuống đất như sung xanh rụng dưới trận bão. 14 Bầu trời thu lại như cuốn sách bằng da cuộn lại; tất cả các ngọn núi, hải đảo đều bị nhổ ra khỏi vị trí của mình. 15 Lúc ấy, các vua trên thế giới, các lãnh tụ, các tướng lĩnh, các người giàu có và quyền thế, tất cả nô lệ và người tự do đều ẩn trốn vào các hang hầm và các khe đá trên núi. 16 Họ xin các núi và các tảng đá: "Hãy rơi xuống trên chúng tôi, hãy che khuất chúng tôi để khỏi đối mặt với Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con, 17 vì ngày vĩ đại, ngày thịnh nộ của các Ngài đã đến, ai có thể đứng nổi?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn