VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 2 | 1 Sa-mu-ên 3 | 1 Sa-mu-ên 4 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 3:13-14

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm. 14 Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn