VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 16 | 2 Sa-mu-ên 17 | 2 Sa-mu-ên 18 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 17:23

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 A-hi-tô-phe thấy người ta không theo mưu của mình, bèn thắng lừa, trở về thành mình, và vào trong nhà người. Sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi, thì tự thắt cổ mà chết. Người ta chôn người trong mộ của cha người.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn