Winter Photo

THIÊN TÌNH MUSIC  1. CON NỢ NGÀI
  2. THIÊN TÌNH CHO CON
  3. KHI BÊN JÊSUS
  4. CHÂN TÌNH mới

CON NỢ NGÀI

1. Con Nợ Ngài - Mỹ Dung
2. Ngài Là Cứu Chúa Tôi - Mai Hậu
3. Hãy Tìm Về - Mai Thảo
4. Con Yêu Ngài - Xuân Trường
5. Thi Thiên Ca - Thụy Long
6. Chúa Vẫn Ẵm Bồng Con - Xuân Phú
7. Đời Không Có Chúa - Tố Hà
8. Từ Tấm Lòng Biết Ơn - Hagim
9. Jêsus – Nguồn Cứu Ân - Hương Giang
10. Nhớ Về Gô Tha - Tấn Đạt

Biên tập & Sáng Tác : Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & Keyboard : David Dong
Violin : Đinh Bá Dzu ; Soprano & Alto Saxo : Ngọc Hải
Acoustic Guitar : Hữu Thạnh ; Electric Guitar : Anh Dũng Trần
Recording & Mixed by David Dong at Psalm!Music Audio Video
Designed by : Long Lam


CD nhạc & lời ( Vocal ) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) ủng hộ : $ 7.00 US
Free Shipping trong Canada và Hoa kỳ
Ngoài Canada và Hoa kỳ : Xin thêm $ 5.00 US cước phí

Xin Liên Lạc & Order :

Nguyễn Đức Thịnh
120 KENDRICK COURT
ANCASTER, ONTARIO, L9G 5E8
CANADA

Điện Thoại : (905) 648 - 3482
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/nguyenducthinh/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


38,537
240,563,680