Winter Photo

THIÊN TÌNH MUSIC  1. CON NỢ NGÀI
  2. THIÊN TÌNH CHO CON
  3. KHI BÊN JÊSUS
  4. CHÂN TÌNH mới

CHÂN TÌNH

1. Chân Tình - Phương Trinh
2. Những Chặng Đường Tương Lai - Xuân Phú
3. Mừng Tin Lành Đến Việt Nam - Hương Giang
4. Trong Ân Tình Ngài - Hoàng Quân
5. Khúc Thiên Tình Ca - Thu Thuy
6. Đồng Vắng Cuộc Đời - Xuân Trường
7. Người Biết Chăng - Hương Giang
8. Khi Jêsus Qua - Thụy Long
9. Hãy Đến Với Ngài - Yên Xuân
10. Nhóm Lên Lửa Phục Hưng - Hoàng Quân

Biên tập & Sáng Tác : Nguyễn Đức Thịnh


CD nhạc & lời ( Vocal ) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) ủng hộ : $ 7.00 US
Free Shipping trong Canada và Hoa kỳ
Ngoài Canada và Hoa kỳ : Xin thêm $ 5.00 US cước phí

Xin Liên Lạc & Order :

Nguyễn Đức Thịnh
120 KENDRICK COURT
ANCASTER, ONTARIO, L9G 5E8
CANADA

Điện Thoại : (905) 648 - 3482
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/nguyenducthinh/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


38,536
240,562,372