Winter Photo

THIÊN TÌNH MUSIC  1. CON NỢ NGÀI
  2. THIÊN TÌNH CHO CON
  3. KHI BÊN JÊSUS
  4. CHÂN TÌNH mới

THIÊN TÌNH CHO CON

1. Thiên Tình Cho Con - Thụy Long
2. Luôn Có Chúa Bên Đời - Tố Hà
3. Lý Do Jêsus Đến - Xuân Trường
4. Hồn Ngợi Tạ Chúa - Mai Hậu
5. Hai Con Đường - Xuân Phú
6. Những Chặng Đường Nhìn Lại – Thu Thủy
7. Jêsus - Ỳ Nghĩa Cho Đời - Tấn Đạt
8. Một Đời Người - Hương Giang
9. Chúa Muốn - Hagim
10. Từ Ngày Tôi Có Jêsus – Yến Xuân

Biên tập & Sáng Tác: Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & Keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu: Soprano & Alto Saxo: Ngọc Hải
Acoustic & Electric Guitar: Anh Dũng Trần
Recording & Mixed by David Dong at Psalm!Music Audio Video
Graphics Designed by: Thinh Nguyen


CD nhạc & lời ( Vocal ) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) ủng hộ : $ 7.00 US
Free Shipping trong Canada và Hoa kỳ
Ngoài Canada và Hoa kỳ : Xin thêm $ 5.00 US cước phí

Xin Liên Lạc & Order :

Nguyễn Đức Thịnh
120 KENDRICK COURT
ANCASTER, ONTARIO, L9G 5E8
CANADA

Điện Thoại : (905) 648 - 3482
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/nguyenducthinh/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


38,539
240,566,458