VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 353 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 5:29:8
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 374 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 11:13:57
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 671 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:33:24
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 418 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 8:39:43
Xem-YT  Chia Sẻ
Vimeo

Đồi Vắng

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 223 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 22:6:22
Xem-VM  Chia Sẻ
Vimeo

Tôi Biết Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

Ira Stanphill
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 244 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:41:55
Xem-VM  Chia Sẻ
YouTube

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Martin Luther
Liên Lạc Tác Giả, Newsongs Channel
C:8/1/2016; P: 9/17/2016; 297 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 23:0:18
Xem-YT  Chia Sẻ
Vimeo

Đồng Lúa Chín Vàng

Quốc Thi
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:8/18/2016; 388 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 21:9:49
Xem-VM  Chia Sẻ
YouTube

Vì Cha Đã Đến

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:11/10/2013; P: 8/17/2016; 255 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:42:34
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Không Giây Phút Thiếu Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:4/15/2015; P: 8/10/2016; 268 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 13:13:3
Xem-YT  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.