VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Bồ Câu Xinh Đẹp

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/18/2018; 9 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 21:35:45
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Hôn Nhân Trong Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/16/2018; 18 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 22:22:46
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Đến

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/14/2018; 19 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 7:20:0
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vườn Xuân

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese), Năm Mới
C:4/10/2018; 10 xem
Xem lần cuối 4/16/2018 20:17:40
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Su-la-mít

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/7/2018; 25 xem
Xem lần cuối 4/15/2018 18:39:18
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Cả Hai Trở Nên Một

Sáng-thế Ký 2:24
Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/4/2018; 19 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 19:31:47
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Vẫn Yêu Hoài

Nhã-ca 2
Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:3/28/2018; 25 xem
Xem lần cuối 4/17/2018 13:12:8
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Ái Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese), Lễ Phục Sinh
C:3/23/2018; 34 xem
Xem lần cuối 4/6/2018 14:44:0
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Nồng Cháy

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:3/22/2018; 34 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 2:29:22
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nụ Hôn Thánh

Nhã-ca 1
Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:3/20/2018; 29 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 11:59:59
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.