VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Chúa

Jack Richards
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/29/2017; P: 10/5/2017; 71 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 18:38:44
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 119 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 22:46:50
Xem-YT  Nhắn Tin
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 641 xem 6 lưu
Xem lần cuối 57.80 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 319 xem
Xem lần cuối 10/17/2017 2:37:32
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:6/23/2017; 261 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 0:5:17
Xem-YT  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Ru Của Mẹ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu
C:6/11/2017; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 1:33:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ
C:6/11/2017; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 14:12:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Nguyện Cầu

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 8:54:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tâm Sự Phi-e-rơ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 49 xem
Xem lần cuối 10/17/2017 2:38:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Câu Chuyện Chúa Phục Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 51 xem
Xem lần cuối 10/17/2017 2:38:47
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.