VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khi Con Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 6:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Hóa Bánh

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/3/2018; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 5:58:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/1/2018; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 6:4:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Phạm Tội Được Chúa Tha

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/25/2018; 73 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 19:50:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Người Mù

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/20/2018; 110 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 7:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đường Khổ Nạn

Nguyễn Quang Oánh
Đất Mới 7
C:6/17/2018; 95 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 1:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Sáng Tạo

Phạm Thiên Vân
Đất Mới 7
C:6/14/2018; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:5:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Thương

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/10/2018; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ê-tiên Tử Đạo

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/7/2018; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 3:6:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Thương

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:5/16/2018; 102 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 12:6:57
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.