VietChristian
VietChristian
httl.org

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Vũ Đức Nghiêm
Lễ Tạ Ơn
C:4/22/2017; 65 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 8:28:32
Xem  Nhắn Tin
YouTube

Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20
Bùi Trung Nhơn
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:3/27/2017; P: 4/2/2017; 74 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 3:36:27
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 237 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 0:10:34
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 82 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 18:26:12
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 122 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 16:7:34
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Thiên Kiều Giang
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:5/14/2015; P: 3/9/2017; 114 xem
Xem lần cuối 4/23/2017 9:14:55
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 427 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 5:42:13
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 426 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 20:57:10
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 761 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 18:46:37
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 470 xem
Xem lần cuối 11.40 phút
Xem-YT  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.