VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Lời Ru Của Mẹ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu
C:6/11/2017; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 14:52:56
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ
C:6/11/2017; 56 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 13:37:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Nguyện Cầu

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 33 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 13:58:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tâm Sự Phi-e-rơ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 15 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 22:32:2
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Câu Chuyện Chúa Phục Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 14 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 6:58:34
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ánh Sáng ChoTrần Gian

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 13 xem
Xem lần cuối 6/17/2017 23:34:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sơ Lược Phúc Âm Giăng

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 14 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 0:26:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tình Yêu Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 14 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 19:17:28
Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Tình Yêu Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc
C:6/11/2017; 16 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 11:45:9
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Thượng Đế Toàn Năng

Ngọc Lê
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:11/21/2016; P: 6/11/2017; 16 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 22:12:28
Xem-YT  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.