VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Khi Con Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 15:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Hóa Bánh

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/3/2018; 43 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 12:16:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/1/2018; 59 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 23:42:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Phạm Tội Được Chúa Tha

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/25/2018; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2018 17:57:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tâm Sự Người Mù

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/20/2018; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 19:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đường Khổ Nạn

Nguyễn Quang Oánh
Đất Mới 7
C:6/17/2018; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 0:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Sáng Tạo

Phạm Thiên Vân
Đất Mới 7
C:6/14/2018; 36 xem
Xem lần cuối 10/7/2018 23:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tình Yêu Thương

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/10/2018; 53 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 15:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ê-tiên Tử Đạo

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/7/2018; 84 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 1:27:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Thương

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:5/16/2018; 70 xem
Xem lần cuối 10/8/2018 15:40:58
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.