VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Khi Con Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 52 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 19:1:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Hóa Bánh

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/3/2018; 23 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 1:55:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/1/2018; 33 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 13:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Phạm Tội Được Chúa Tha

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/25/2018; 37 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2018 17:39:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tâm Sự Người Mù

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/20/2018; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 9:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đường Khổ Nạn

Nguyễn Quang Oánh
Đất Mới 7
C:6/17/2018; 45 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2018 20:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Sáng Tạo

Phạm Thiên Vân
Đất Mới 7
C:6/14/2018; 23 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 20:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tình Yêu Thương

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/10/2018; 31 xem
Xem lần cuối 7/1/2018 8:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ê-tiên Tử Đạo

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/7/2018; 62 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 11:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Thương

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:5/16/2018; 41 xem
Xem lần cuối 7/9/2018 6:8:25
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.