VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Khi Con Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 10:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Hóa Bánh

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/3/2018; 65 xem
Xem lần cuối 12/3/2018 11:12:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/1/2018; 88 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 14:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Phạm Tội Được Chúa Tha

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/25/2018; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:11:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Người Mù

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/20/2018; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 20:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đường Khổ Nạn

Nguyễn Quang Oánh
Đất Mới 7
C:6/17/2018; 87 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 15:18:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Sáng Tạo

Phạm Thiên Vân
Đất Mới 7
C:6/14/2018; 67 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 5:9:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Thương

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/10/2018; 83 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 4:46:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ê-tiên Tử Đạo

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/7/2018; 114 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 18:39:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Thương

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:5/16/2018; 87 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 17:25:11
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.