VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ma-thi-ơ 5:43-48

Ma-thi-ơ 5:43-48
Chiên Nhỏ
C:8/3/2011; 374 xem
Xem lần cuối 1.23 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Ðức Chúa Trời - Lời Chúa, Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ