VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Lu-ca 7:36-50

Lu-ca 7:36-50
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 314 xem
Xem lần cuối 1.51 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ