VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Summer Photo

Lu-ca 23:27-28

Lu-ca 23:27-28
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 648 xem
Xem lần cuối 1.01 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ